Referenser

Stora kunder som vi utför mycket arbeten till kan nämnas Svedala kommun,
Malmö Stad lantbruksbygden, ett flertal av Svedalas HSB-föreningar, Sturups flygplats m.fl.

Vi köper vårt material huvudsak från en grossist Palmers som har lager bl.a. i Malmö som levererar oftast dagen efter beställning om det är lager varor.

Referens uppgifter kan fås av:

  • Svedala kommun
  • Sandvik Svedala
  • Sturups Flygplats
  • Malmö Stad Lantbruks bygdens fastigheter
  • HSB SVEDALA